Ladičkové hodinky

LadicPrim01V historii měření času bychom nalezli kromě technických řešení, které posunuly tuto disciplínu o nutný krok dopředu a používají se dodnes i nemálo takových, které se nakonec ukázaly jako neperspektivní. Důvody, proč tomu tak bylo, nemusely být způsobeny jen "nepraktičností" technického řešení, ale v převážné řadě případů to byla zpravidla jejich složitost nebo vysoká cena, která neopovídala přinášenému zlepšení. O jednom z takových řešení se dozvíte v následujícím článku Libora Hovorky, který zveřejňujeme s laskavým svolením autora v doslovném znění.

Vydáno 7. 3. 2007, autor Kamil

Možná nejvíce takových technických zajímavostí se objevilo v době, kdy se celý hodinářský svět snažil u hodinek nahradit klasický mechanický oscilátor - setrvačku, něčím dokonalejším. Toto období je přibližně ohraničené rokem 1957, kdy americká firma HAMILTON WATCH CO. poprvé uvedla na trh hodinky s elektrodynamickým pohonem setrvačky a končí rokem 1969, kdy SEIKO zahajuje výrobu prvních analogových quartzových hodinek na světě - modelu ASTRON.SeikoAstron

Poprvé se podařilo sestavit funkční model ladičkové časové základny švýcarskému inženýrovi Maxu Hetzelovi v roce 1953, přičemž ladička měla délku ramen 50 mm. K funkčním modelům, které svoji velikostí již odpovídaly rozměrům použitelným v hodinkách to trvalo ještě dva roky. Na základě úspěšného vývoje schvaluje v roce 1956 president společnosti BULOVA WATCH CO. - Arde Bulova projekt vývoje a zavedení do výroby ladičkových hodinek. Inženýr Max Hetzel odjíždí do USA aby se společně s Američanem Williamem O. Bennettem postavil do čela realizačního týmu. Desátého října 1960 nový president BULOVA WATCH CO. - Omar N. Bradley (bývalý člen štábu generála D. Eisenhowera, známého jako velitele vylodění spojenců v Normandii) oficiálně představuje kal. 214, první elektronické hodinky na světě s bezkontaktním spínáním a ladičkovým oscilátorem - BULOVA ACCUTRON, což je skládačka ze slov "accuracy" - přesnost a "electronic" - elektronika. Počet součástí strojku těchto hodinek byl 27 a z toho pouze 12 pohyblivých. Pro ilustraci v té době měly hodinky s automatickým nátahem více jak 140 dílů. Vlastní prodej byl zahájen 25. října 1960.

Hlavní novinkou tohoto ve své době revolučního časoměru, který zcela vybočoval z řady dosud používaných elektronických systémů, bylo použití oscilátoru ve tvaru malé ladičky, která byla elektronicky udržována na kmitočtu 360 Hz. Kmitavý pohyb oscilátoru-ladičky pak byl přenášen mechanickou cestou přes západku a rohatkové kolo na ručkové soukolí. Toto rohatkové kolo představovalo ve své době skutečné mistrovské dílo, neboť na průměru 2,4 mm mělo 300 zubů se zubovou roztečí pouze 0,025 mm a tl. kola činila 0,04 mm! Bylo vyrobeno z elinvarové slitiny a jednu otáčku vykonávalo za 5/6 sekundy, čímž se zcela jednoznačně jednalo o jednu z nejvíce namáhaných součástí těchto hodinek. Pro srovnání, nejrychlejší kolo u běžných mechanických hodinek, kterým je krokové kolo, se otočí jednou za šest sekund. Na následujícím obrázku je skeletonové provedení ladičkových hodinek ACCUTRON SPACEVIEW s jasně viditelnou ladičkou a jejími hnacími cívkami. Nastavování ruček se provádělo řídícím klíčem umístěným vedle krytu baterie.BulovaAcutron01
Přesnost ACCUTRONU byla o řád vyšší než u běžných mechanických hodinek té doby, činila +/- 2 s/den a použitý napájecí článek zaručoval minimální dobu chodu 12 měsíců. Díky tomu byl tento systém měření času použit NASA již v roce 1958 u satelitu Vanguard I. a v roce 1960 byl instalován ve vysílacím modulu na Měsíci, kde sloužil k časové kontrole při přenosu dat na Zemi. Postupně byly zaváděny do výroby dokonalejší modifikace - kal.218, 219 a v roce 1973 dámský kalibr 221. Cena náramkových hodinek ACCUTRON se pohybovala v závislosti na provedení zapouzdření v rozsahu od 175 do 395 amerických dolarů, což ve své době nebylo málo. Systém Accutronu v různých pozměněných podobách využívali i další výrobci. Například ETA pod názvem SWISSONIC, a IWC jako IWC ELECTRONIC.

Úspěch hodinek s ladičkovým oscilátorem neměl příliš dlouhého trvání. Horečně se pracovalo ve výzkumných laboratořích hodinářských firem po celém světě na náramkových hodinkách s oscilátorem řízeným krystalem křemene, který dnes známe pod označením QUARTZ. Tento systém kromě vyšší přesnosti přinesl i postupné snížení výrobní ceny, které bylo úměrné pokračujícímu technickému pokroku, zhromadňování výroby a v neposlední řadě rostoucí konkurenci na trhu. Díky tomu je možné v dnešní době zakoupit hodinky za zlomkovou cenu ve své době revolučních Accutronů a to při jejich vyšší přesnosti a spolehlivosti.

Závěrem si dovolím uvést ještě dvě zajímavosti, které se vztahují k tématu ladičkových hodinek. První se týká zakladatele firmy BULOVA WATCH CO.. Byl jim krajan Josef Bulova,. který v 70-tých létech minulého století emigroval z Čech do Spojených států amerických. Usadil se v New Yorku, kde si v roce 1875 otevřel hodinářský obchod s opravnou. Jeho syn Arde Bulova pak osobní pílí a tvůrčím nadáním z otcovi živnosti vybudoval významný hodinářský podnik, který měl celosvětový význam. Druhou zajímavostí je reakce českého výrobce náramkových hodinek - pobočného závodu Chronotechny Šternberk v Novém Městě nad Metují, známého v dnešní době spíše pod pozdějším názvem ELTON. Zde byl v roce 1965 ustaven vývojový tým pod vedením Ing. Jaroslava Skály, který měl za úkol vyvinout a zavést do výroby československé ladičkové hodinky. Přes složitost celého úkolu, který navíc znesnadňovala tehdejší nedostatečná materiálová a součástková základna, se podařilo vyrobit několik funkčních prototypů ladičkových hodinek PRIM.

LadicPrimElton

Vzhledem k předpokládané finanční náročnosti přípravy sériové výroby a nevyjasněnosti v dodavatelských vztazích byl bohužel celý projekt zastaven. To však nic nemění na skutečnosti, že domácí hodinářský průmysl té doby byl schopen zvládnout i ty nejnáročnější technologie za zcela nesrovnatelných podmínek oproti ostatnímu vyspělému světu.

Tomasek

Ještě bych přidal obrázek kalibru MOSABA 300 Hz, který do svých ladičkových hodinek používaly takové firmy jako IWC, Omega, Longines, Rado, Eterna, atd. Verze ESA 9164 byla s datem a dnem v týdnu a verze ESA 9162 jen s datem.LadicMOSABA_300HZ

U hodinek Longines Ultronic je zřetelně vidět výše zmíněný kalibr (mimochodem tyto hodinky se nedávno objevily v prodejní sekci diskuzního fóra)LonginesUltronic

A pro ilustraci ladičkové hodinky Omega, jedny dokonce v modelu Seamaster.OmegaTuningFork|||||

16 Komentářů k tomuto článku

Zanechte kometář

| Položky označené * jsou povinné.