Prim Manufacture 1949

Prim Manufacture 1949

Listopad 2009 je významným milníkem novodobé historie českého hodinářského průmyslu. Společnost ELTON hodinářská, a.s, která vyrábí převážně zakázkové hodinky pod značkou Prim Manufacture 1949, zahájila obnovenou výrobu mechanických strojků. ČR se takřka po dvou desítiletích může opět pochlubit vlastní hodinářskou manufakturou.

Vydáno 22. 12. 2009, autor redakce

Upozornění: Článek pojednává o výrobě hodinek značky „Prim Manufacture 1949“ společností ELTON hodinářská,a.s. V obchodech jsou dostupné také hodinky značky PRIM®, vyráběné především v Číně a distribuované společností MPM-QUALITY, v. o. s. Tyto hodinky nesplňují interní redakční standardy týkající se minimální kvality recenzovaného produktu a dostatečně průhledného informování zákazníka o skutečné zemi původu. Z těchto důvodu o hodinkách PRIM®, distribuovaných společností MPM-QUALITY, v. o. s. na serveru Chronomag nepíšeme a psát nebudeme. Bližší pohled na kvalitu tohoto typu hodinek přinesl článek Patrika Zandla „Značky podvrženého luxusu“.

A nyní zpět k obnovené výrobě mechanických hodinkových strojků společností ELTON hodinářská, a.s.

Od jara 2009 se kolem obnovení výroby nových hodinkových strojků vznášela řada dohadů týkající se technických parametrů, cenové politiky a dalších záměrů společnosti ELTON hodinářská, a.s. Postoj redakce Chronomagu k obnovení výroby strojků byl velmi opatrný – řekl bych až skeptický. Což bylo jedině dobře, protože o to příjemněji jsme překvapeni a potěšení. Ostatně posuďte sami:

„Prim
Kalibr 94

 Reportáž z návštěvy manufaktury je rozdělena do jednotlivých kapitol:

 • Historické souvislosti
 • Úvod do výroby
 • Výroba pouzdra
 • Výroba velmi malých součástek
 • Výroba základny strojku a můstků
 • Výroba číselníku
 • Výroba vlastních plastových sklíček
 • Kompletace hodinek
 • Prim Manufacture 1949 a konkurence

Historické souvislosti
Současná výroba hodinek i manufakturních strojků probíhá v objektu bývalého národního podniku Elton v Novém Městě nad Metují. Procházka městem odkryje všímavému poutníkovi rozlehlost původního areálu národního podniku Elton v době největšího rozmachu v osmdesátých letech dvacátého století. Elton tehdy zabíral významnou část středu města a posléze se rozšířil i na severní okraj města, kde dnes v jedné z budov sídlí jeho nástupce – společnost ELTON hodinářská, a.s.

Velký rozsah areálu byl nutností - výroba hodinek sloužila pouze jako kamufláž pro výrobu vojenské techniky. Vyráběly se zde převážně jemnomechanické součásti do rozněcovacích systémů dělostřelecké munice, součásti pro optické zaměřovače tanků atd. Nákup výrobního zařízení pro výrobu vojenské techniky umožnil národnímu podniku Elton rozvíjet výrobu vlastních hodinkových strojků i hodinek. Inženýři totiž nakupovali výrobní zařízení, které splňovalo požadavky na výrobu součástek vojenské techniky, ale zároveň mohlo být použito i pro výrobu hodinek.

V Elton probíhala výroba vojenské techniky podle připravených výkresů na základě licence východní provenience. Samostatný vývoj vojenské techniky v Eltonu neprobíhal. Po sametové revoluci byla zbrojní výroba téměř okamžitě zastavena.

Obsáhlý popis celé historie je k nalezení na stránkách společnosti ELTON hodinářská, a.s. (popis historie)

Doba, kdy v rozsáhlém výrobním areálu národního podniku Elton vznikala vojenská technika a dva tisíce hodinek denně je již naštěstí minulostí. Pod značkou Prim jsou dnes vyráběny reedice významných historických modelů a zejména solitérní (zakázkové) hodinky pro jednotlivce, zájmové organizace i firemní zákazníky.

Obnovení výroby vlastních hodinkových strojků si vyžádalo investice ve výši desítek milionů korun, z čehož přibližně polovina byla spolufinancována Evropským Fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

„Prim

 

Úvod do výroby
Pokud jste četli některou z reportáží o výrobě mechanických hodinkových strojků z německých manufaktur Nomos Glashütte nebo Glashütte Original, máte již určitou představu o náročnosti výroby. Zatímco Nomos Glashütte se soustředí pouze na produkci vlastních strojků a sestavení finálních hodinek, společnost ELTON hodinářská, a.s vyrábí vlastními silami nejen strojky, ale i pouzdra, ručky, plastová sklíčka a pro většinu modelů i číselníky. Vyrobené hodinky jsou tak v maximální možné míře sestaveny ze součástek, vyrobených v ČR, což je v současné globalizované hodinářské produkci vítané osvěžení.

Při výrobě vlastních strojků je technicky a ekonomicky nemožné vyrábět v malém objemu některé komponenty, proto jsou nakupovány:

 • Vlásek
 • Natahovací péro
 • Tlumiče nárazů INCABLOC
 • Ložiskové kameny

Hodinky Prim Manufacture 1949 nepotřebují dokazovat český původ žádnou uměle vytvořenou známkou. Skutečným dokladem „Made in Czech„ je možnost návštěvy samotné manufaktury. Oproti konfekčním značkám typu Longines vidíte za výrobou vašich hodinek konkrétní hodináře, se kterými si můžete pohovořit. Hodinky na vaší ruce tak získají zcela jiné kouzlo.

Výroba pouzdra
Pouzdro hodinek se zpravidla neskládá z jednoho kusu, ale z několika částí:

 • Samotného pouzdra
 • Dýnka hodinek
 • Vložky strojku, do které je umístěn sestavený a seřízený strojek
 • Lunety (zejména u sportovních hodinek

Výroba pouzder začíná rozřezáním ocelové tyče o průměru cca 5 cm na jednotlivá kolečka. Z ocelového kolečka je následně třískovým obráběním zhotoven rotační polotovar pouzdra, na kterém je již:

 • Zámek pro upevnění sklíčka hodinek
 • Závit pro dýnko hodinek
 • Boční profil pouzdra

„Prim

Pohled zespodu na polotovar budoucího pouzdra se závitem pro dýnko hodinek:

„Prim

Rotační polotovar pouzdra je zhotoven na CNC soustruhu TORNADO:

„Prim

Obráběcí hlava s nástroji pro výrobu vložek strojku do hodinkových pouzder:

„Prim

Detail obráběcí hlavy s nástroji pro výrobu vložek strojku do hodinkových pouzder:

„Prim

V dalším kroku je rotační polotovar pouzdra opracován do finální podoby pouzdra. Pouzdra jsou vyráběna pomocí CNC soustruhu s protivřetenem a dvěma poháněnými hlavami po 24 nástrojích. Výroba jednoho pouzdra z rotačního polotovaru včetně vrtání otvorů pro korunku, stěžejky a přeleštění (respektive předleštění) povrchu zabere 13 minut. Na tomto stroji se vyrábí nejen základní korpus pouzdra, ale i dýnko hodinek a vložka strojku.

„Prim

Detailní popis soustruhu DOOSAN:

„Prim

Seřazené vložky strojku:

„Prim

Po úspěšné kontrole kvality pouzdra je čas na jeho povrchovou úpravu. Soustruh značky DOOSAN, na kterém probíhá obrábění rotačního polotovaru do podoby pouzdra, sice pouzdro předleští, ale finální povrchová úprava je stále dílem šikovných a pevných rukou pracovníků leštírny. Leštění probíhá na řadě strojů – od malých stolních brusek až po rozměrné poloautomatické leštící stroje.

„Prim

„Prim

Poloautomatický stroj pro leštění součástek má dva kotouče. Každý kotouč se skládá ze 100 samostatných pruhů bavlny. Před leštěním součástky se na bavlněný kotouč nanese leštící pasta. Součástky jsou upnuty do karuselu, který se sám pravidelně otáčí.

„Prim

Leštění součástek je fyzicky velmi náročná práce. Přesto ji dělají většinou ženy – mají obecně větší sklon k perfekcionalismu než muži (jak ostatně všichni velmi dobře známe…)

„Prim

Výroba velmi malých součástek
Stroj zn.STAR na následujících dvou fotografiích vyrábí nejmenší součástky hodinek, z nichž některé mohou mít průměr pouhých několik desetin milimetru, např:

 • Ložisko sekundové ručky
 • Ozubená kola s modulem m=0,1
 • Rohatka pro volnoběžku automatického nátahu
 • a další

„Prim

„Prim

Většinu součástek je problém prostým okem rozpoznat, natož pak pořádně nafotit (aneb laciná výmluva autora).

„Prim

Kromě obráběcích center se pro výrobu některých součásti (např. zastavovací páka) používá technologie elektroerozívního řezání drátem pod napětím přes dva tisíce voltů.

„Prim

Výroba základny strojku a můstků
Základna mechanického strojku i jednotlivé můstky jsou vyfrézovány z polotovarů ve tvaru kloboučku, které jsou vyrobeny z hodinářské mosazi.

„Prim

„Prim

Následující čtyři fotografie ilustrují tvarovou komplexnost základní součástky mechanického strojku -základny, do které jsou při sestavování vkládány všechny ostatní díly strojku. Fotografie zobrazují:

 • Vyfrézovanou základnu strojku stále spojenou se zbytkem mosazného „kloboučku“
 • Vyfrézovanou základnu strojku po vyjmutí z mosazného „kloboučku“
 • Spodní stranu základny strojku
 • Sestavený kalibr 94 se zlacením základny strojku a můstků

„Prim

„Prim

„Prim

„Prim
Kalibr 94

Výroba základny a můstků probíhá na plně automatizovaném obráběcím CNC centru FEHLMANN, rozměru velkého Fordu Transit.

„Prim

„Prim

Při výrobě tvarově komplikované základny nebo můstků nevystačí obráběcí centrum pouze s jedním nástrojem. Pro jednotlivé operace používá rozdílné nástroje, pro které si vždy automaticky sáhne do revolverového zásobníku.

„Prim

Používané nástroje musí být dokonale vyváženy – fréza dosahuje až 30 000 otáček za minutu. Pro vyvážení nástrojů slouží tento přístroj. Kleština s nástrojem se upne do přístroje, který změří míru nevyváženosti a odvrtá v přesně určeném místě z kleštiny část materiálu, čímž se dosáhne vyvážení.

„Prim

Všechny malé součástky strojku, základna, můstky i samotné pouzdro procházejí očistnou lázní, následuje kontrola přesnosti obrábění (kontrola kvality). Přesnost obrobků se kontroluje pomocí optických měřících zařízení napojených na počítač. Měřící zařízení je vybaveno velmi citlivou kamerou na pohyblivé hlavě. Kamera snímá tvar obrobku a připojený počítač porovnává naměřené rozměry s předepsanými.

Video

Po úspěšné kontrole kvality jsou součástky začištěny a vyleštěny. Začištění se provádí:

 • Ručně pomocí malých škrabáku, pilníčků, brusek apod.
 • Strojně – nečekejte zde ale žádnou high-end technologii. Součástky se vloží do uzavřené nádoby společně s brusivem (viz obrázek). Uzavřená nádoba je upnuta do stroje, který s ní XX hodin třese až je součástka začištěná

„Prim

Výroba číselníku
Společnost ELTON hodinářská, a.s. vyrábí pro většinu svých hodinek vlastní číselníky. Základem vypouklého číselníku modelu Diplomat je tenký mosazný plíšek. Následující obrázek velmi názorně popisuje jednotlivé fáze výroby číselníku pro model Diplomat (zleva doprava):

 • Do plíšku je vyražen otvor ručky a datové okénko
 • Na hydraulickém lisu dostane základ číselníku svůj charakteristický vypouklý tvar
 • Na plochu číselníku je nastříkána barva
 • A nyní přichází nejzajímavější a nejnáročnější část výroby ciferníku – na stroji, vybaveném diamantovým nástrojem je odfrézovaná horní vrstva vystouplých indexů. Díky použití diamantového nástroje není potřeba povrch indexů již dále leštit. Obsluha ovládá stroj ručně a na opracovávaný číselník se musí dívat pod velmi silným zvětšovacím sklem. Sebemenší chyba a číselník se může vyhodit
 • Poslední fází je tampónový tisk a nanesení luminiscenční barvy

„Prim

„Prim

„Prim

Tampónový tisk se provádí tradičním způsobem:

 • Vytvoří se matrice – tzv. negativ. Matrice má vyleptané prohlubně na místech, kde bude na ciferníku nanesena tisková barva
 • Na matrici se nanese barva, která vyplní prohlubně, přebývající barva se z matrice setře ostrou stěrkou
 • Na matrici se přitiskne tampon vyrobený ze speciální silikonové pryže, který barvu přenese z matrice na číselník. Potištěný číselník se následně umístí do tepelné komory, kde dojde k vytvrzení natisknuté barvy

Výhodou tamponového tisku je možnost tisku i na tvarově členitý číselník. Nevýhodou je množství faktorů, které ovlivňují výslednou kvalitu tisku

„Prim

„Prim

„Prim

Finální číselníky:

„Prim

„Prim

Výroba vlastních plastových sklíček
ELTON hodinářská, a.s. jako jeden z mála výrobců hodinek je schopen si vyrobit v případě potřeby vlastní plastová sklíčka do hodinek. V hodinkách Prim Manufacture 1949 se většinou používají sklíčka safírová. Jejich výhodou je vysoká odolnost proti poškrábání. Někteří zákazníci přesto preferují z nostalgických důvodů plastová sklíčka, která byla hojně používána na hodinkách vyráběných bývalým národním podnikem Elton.

Na fotografii je stroj vlastní výroby na tváření plastových sklíček:

„Prim

Detail lisovací hlavice:

„Prim

Zařízení pro přesné oříznutí zámku pro usazení plastového sklíčka do hodinek:

„Prim

 

Sestavení strojku a hodinek
Předposledním krokem při výrobě hodinek je ruční sestavení a seřízení strojku. Strojky jsou testovány a seřizovány v 6-ti polohách, proces seřizování a následného testování strojků zabere několik dní.

K seřízenému strojku hodinář připevní číselník a ručky. Celý komplet je vložen do pouzdra. Hodinky se osadí sklíčkem, lunetou a zadním dýnkem. Finální hodinky jsou testovány dle specifikace na podtlak i přetlak. Zákazník může po domluvě sledovat finální montáž hodinek. Nabídne vám toto Omega nebo Longines?

„Prim

„Prim

„Prim
Kalibr 94

Prim Manufacture 1949 a konkurence
Jaká je současná pozice značky Prim Manufacture 1949 oproti konkurenci - značkám Nomos Glashütte, Stowa a Jörg Schauer? Pokud čekáte vyvrcholení článku vyzdvižením mých oblíbených značek Stowa nebo Nomos Glashütte a zatracení produkce hodinek značky Prim Manufacture 1949, asi vás zklamu:-)

Značka: Nomos Glashütte

Společné znaky s produkcí značky Prim Manufacture 1949:

 • Manufakturní výroba vlastních strojků. Výroba vlastních strojků je základem filosofie značky

Rozdíly v produkci značek:

 • Kolekce Nomos Glashütte je založena na 4-5 základních typech pouzder. Standardní kolekci doplňuje řada malých limitovaných edicí, které se od standardních modelů liší pouze barvou číselníků a ruček. Některé limitované edice se vyrábí pro korporátní zákazníky
 • Hlavním zaměřením značky Prim Manufacture 1949 je zakázková výroba hodinek pro jednotlivce (solitérní výroba) a pro firemní zákazníky. Kolekce hodinek prezentovaných na internetových stránkách www.prim.cz plní doplňkovou funkci a slouží jako inspirace - základ pro zakázkovou výrobu/úpravy hodinek
 • Nomos Glashütte vyrábí vlastní strojky. Pouzdra, číselníky a ručky jsou vyráběny externě
 • Prim Manufacture 1949 si vyrábí vlastní strojky, pouzdra, číselníky, ručky i plastová sklíčka pro zakázkovou výrobu

Značka: Stowa

Společné znaky s produkcí značky Prim Manufacture 1949:

 • Inspirace vlastními historickými modely

Rozdíly v produkci značek:

 • V hodinkách Stowa se používají standardní ETA/UNITAS strojky. V roce 2010 bude možné si připlatit za strojek s ručním nátahem značky Durowe, který je odvozen ze strojku ETA/UNITAS
 • V hodinkách Prim Manufacture 1949 budou významně převažovat vlastní manufakturní strojky
 • Kolekce hodinek Stowa je pevně definována. Standardní kolekci doplňuje řada malých limitovaných edicí, které se liší použitým typem strojku, materiálem a barvou číselníků a ruček. Některé limitované edice se vyrábí pro firemní zákazníky
 • Hlavním zaměřením značky Prim Manufacture 1949 je zakázková výroba hodinek pro jednotlivce (solitérní výroba) a pro firemní zákazníky. Kolekce hodinek prezentovaných na internetových stránkách www.prim.cz plní doplňkovou funkci a slouží jako inspirace - základ pro zakázkovou výrobu/úpravy hodinek
 • Prim Manufacture 1949 si vyrábí vlastní strojky, pouzdra, číselníky, ručky i plastová sklíčka pro zakázkovou výrobu

Značka: Jörg Schauer

Společné znaky s produkcí značky Prim Manufacture 1949:

 • Hodinky jsou vyráběny kusově nebo v malých sériích

Rozdíly v produkci značek:

 • V hodinkách Jörg Schauer se používají standardní ETA/UNITAS strojky. V roce 2010 bude možné si připlatit za strojek s ručním nátahem značky Durowe, který je odvozen ze strojku ETA/UNITAS
 • V hodinkách Prim Manufacture 1949 budou významně převažovat vlastní manufakturní strojky
 • Standardní i zakázkové kolekce hodinek Schauer mají společné výrazné designové prvky
 • Hlavním zaměřením značky Prim Manufacture 1949 je zakázková výroba hodinek pro jednotlivce (solitérní výroba) a pro firemní zákazníky. Kolekce hodinek prezentovaných na internetových stránkách www.prim.cz plní doplňkovou funkci a slouží jako inspirace - základ pro zakázkovou výrobu/úpravy hodinek
 • Jörg Schauer vyrábí vlastní ručky i některé číselníky, pouzdra dostávají finální povrchovou úpravu
 • Prim Manufacture 1949 si vyrábí vlastní strojky, pouzdra, číselníky, ručky i plastová sklíčka pro zakázkovou výrobu

Každá ze značek Prim Manufacture 1949, Nomos Glashütte, Stowa i Jörg Schauer má svoji vlastní (a odlišnou) filosofii. Výběr vhodné značky závisí především na osobních preferencích, které si můžete utřídit pomocí tří jednoduchých otázek:

 • Je pro mě důležité, aby hodinky měly vlastní manufakturní strojek, který nenajdu v hodinkách jiné značky?
 • Je pro mě důležité mít na ruce hodinky, které jsou vyrobeny v počtu několika málo kusů, nebo se spokojím se standardní produkcí?
 • Je pro mě důležité mít na ruce český výrobek?

Rozhodnutí je na vás.

„Prim
Kalibr 98

Dojmy z návštěvy manufaktury lze shrnout takto:

 • Management společnosti ELTON hodinářská, a.s má jasný cíl – vyrábět kvalitní hodinky na zakázku. Pokud chcete hodinky s vysokou mírou individualizace, případně si nechat vyrobit hodinky na zakázku, je společnosti Elton hodinářská vhodným partnerem. Pokud chcete výrazné snadno rozpoznatelné hodinky, navštivte klasické prodejny hodinek a kupte si Omegy nebo Breitling
 • Pracuje se na vylepšení kvality číselníků a ruček, což hodnotím jednoznačně pozitivně
 • Ceny hodinek s vlastními kalibry jsou velmi rozumně nastaveny:
  • Model Linea 40 v základním provedení a kalibrem 94 s ručním nátahem stojí 28 000,- Kč
  • Model Linea 40 v základním provedení a kalibrem 98 s automatickým nátahem stojí 29 500,- Kč

Technické informace o manufakturních strojcích naleznete zde.

Závěr článku nevědomky před časem zformuloval Libor Hovorka: „Já osobně chápu obnovení vlastní výroby hodinkových strojků jako první krok k tomu, abychom se naučili vyrábět na nových strojích s lidmi, kteří zpravidla mají jen minimální zkušenost s touto velmi specifickou výrobou. Teprve po perfektním zvládnutí této fáze si můžeme dělat ambice na skutečně vysokou hodinařinu a nějaké ty komplikace. Pracovní nasazení a nadšení pro věc je u nás veliké a tak pevně věřím, že se nám to podaří

Na počátku výroby hodinek Prim Manufacture 1949 jsou ocelové resp. mosazné tyče a pásy. Na konci výroby je radost – tikající hodinky, které budou svému majiteli sloužit desítky let .

Autor textu i fotografií: Martin Šafránek||

13 Komentářů k tomuto článku